“Лаборатория по изкуствен интелект и CAD системи” на София Тех Парк предлага като услуга за бизнеса невромаркетингови изследвания. Екипът на научното звено има дългогодишен опит в осъществяването на подобни проучвания и е сред пионерите в областта на невромаркетинга в България. Целта на изследванията е разкриването на несъзнателните реакции на потребителите към различните маркетингови стимули от страна на компаниите.

Невромаркетинговите изследвания са подходящи за изследване на:

 • реакции на хората към брандове и всякакви асоциации свързани с тях
 • реакции към фирмени лога, слогани, дизайн на продукти и опаковки
 • цели рекламни клипове и други аудио-визуални стимули.

Методологията използва набор от информативни признаци извличани от електроенцефалографски сигнали, с помощта на които може да бъде прогнозирано с висока степен на достоверност кои рекламни идеи ще бъдат успешни, като на практика това подпомага постигането на желаните от организацията маркетингови цели.

Както и за проучване на:

 • реакции на нервната система на участници в екстремни спортове
 • за анализ на преживяванията на клиенти на големи хипермаркети, докато клиентите са в магазина.
 • за осъществяване на техниката Customer Journey Map, използвана за анализ на преживяванията на клиентите/потребителите, докато те имат контакт с дадена компания. Например, докато хората са в магазин, в ресторант, в банков клон или в друг търговски обект.
 • за анализ на преживяванията на хората, докато играя компютърни игри или пазаруват от интернет сайтове.

Използвани технологии и изследователски инструменти

1. Електроенцефалография

Използват се електроенцефалографски апарати модел EMOTIV EPOC+, с които е възможно лесно, бързо и удобно измерване, записване, обработка и анализ на електроенцефалографски сигнали. Електроенцефалографията (ЕЕГ) представлява метод, при който с помощта на специални електроди, поставени в различни точки върху повърхността на човешкия скалп, се отчита колебанието във времето на сумарния електрически потенциал достигнал до тези точки, най-общо от източници намиращи се в мозъчната кора. Графичното представяне на електрическите колебания, спрямо времето се нарича електроенцефалограма.

2. Проследяване на пулсовата честота

3. Анализ на емоционалните състояния на участниците

Използването на ЕЕГ апарати модел EMOTIV EPOC+ предоставя възможност за използване на девет архетипни класа измервания. Те се изчисляват с използване на класификатор-агент с изкуствен интелект, настроен от хиляди различни тестови субекти, получени на базата на суровите ЕЕГ данни и представляват оценка за някои ментални състояния, т.е. извлечени директно от измерената мозъчна дейност на участниците.

Емоционалните състояния са:

 • Стрес
 • Вълнение
 • Ангажираност
 • Фокусиране
 • Интерес
 • Релаксация
 • Слухово внимание
 • Визуално внимание
 • Когнитивен стрес

4. Проследяване на промените на кожната проводимост

5. Провеждане на полуструктурирани интервюта с участниците в изследванията

Полуструктурираните интервюта използват предварително разработени отворени въпроси, но също така позволяват на интервюиращия да се отклони от ръководството за интервюто и да поиска допълнителни отговори.

Още по темата: Какво е невромаркетинг и има ли почва в България? – въпроси и отговори

Видео