Позициониране на застрахователните компании в България

Издания:PDF (Български)

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Маркетинг” на Станимир Андонов.

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*